Vítáme vás na stránkách obecní knihovny Ptice

Vážení přátelé, věrní čtenáři a čtenářky,
vítám vás na internetových stránkách Obecní knihovny Ptice. Naleznete zde informace o provozu knihovny, nových knihách a případných akcích, které by knihovna na základě vašich podnětů ráda uspořádala. Velmi vítaní jsou dětští čtenáři všech věkových skupin.

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

V době od 1. 7. - 31. 7. 2017 bude knihovna z důvodu dovolené knihovnice uzavřena. V nutných případech mě ochotně zastoupí úřednice OÚ paní Vondrová a Žádníková.
Doporučuji se včas předzásobit!!!
Kásné léto všem Ptickým občanům přeje
Mgr. Jarmila Koldová, vaše knihovnice

Středočeská vědecká knihovna

6. 6. 2017 proběhne obměna výměnného fondu, takže na prázdniny se budou moci čtenařky a čtenáři vybavit novými knihami různých žánrů. Seznam knih naleznete na našich stránkách www.knihovnaptice.wz.cz v záložce knihy.

Milá návstěva

20. 4. 2017 navštívily naší knihovnu děti z ptické mateřinky spolu s paní ředitelkou Evou Vackovou a paní učitelkou Blankou Komardinovou. Návštěva se uskutečnila v rámci Měsíce čtenářů a byla zaměřena na rozvoj čtenářských dovedností dětí předškolního věku, tedy na porozumění předčítanému textu, jednoduchou interpretaci vyslechnutého a jeho výtvarné ztvárnění.
Děti se živě zajímaly o to, co vlastně "obecní knihovna" je, jak se půjčují knížky a co by si samy rády půjčily. Na závěr se naučily jednoduchou říkanku z přečtené pohádky o mašince. Společná hodinka utekla jako voda. Těším se na jejich další návštěvu, jsou to chytré a milé dětl.
Fotografie z této akce naleznete v galerii.

Vyhlášení výsledků soutěže o nejaktivnějšího návštěvníka naší knihovny


GRATULUJEME!!!
Slavnostní vyhlášení Čtenářů roku 2016 se uskutečnilo 20. 2. 2017 a Čtenářkou roku 2016 se stala paní Ladislava Volfová
Dětským čtenářem roku 2016 společně Kačenka, Karlík a Kristián Přikrylovi.
Jako odměnu za pilné navštěvování knihovny si odnesli kromě diplomu i knihu podle vlastního výběru.
Vaše knihovnice Mgr. Jarmila Koldová

obrázek

Informace o obecní knihovně

  • Najdete ji v budově Obecního úřadu v Pticích
  • Výpůjční doba: Pondělí = 17:00-19:00
  • Knihovnice: Mgr. Jarmila Koldová
Nabízíme kromě knih z vlastního fondu knihy z výměnného fondu zapůjčené Středočeskou vědeckou knihovnou Kladno.